Sunday, May 29, 2011

Berkata yang baik atau diam


oleh Zubair IbnuAwwam As-Sabah pada pada 29hb Mei 2011 pukul 12.45 pagi

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Sahabatku sekalian.
Melakukan Da'wah adalah Wajib dan amat terpuji sebab akan meninggikan martabat dan derajat bagi mereka yang melakukannya,dan perkara ini amat di tuntut oleh Allah dan RasulullahNya'

Firman Allah Bermaksud:
Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). .."Ali-imraan:110

Firman Allah bermaksud :
Dan orang-orang yg beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yg ma'ruf dan mencegah dari yang munkar'. (At-Taubah: 71)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
"Sebaik baiknya pemberian adalah kalimat haq yang kamu dengar, kemudian kamu membawanya kepada saudaramu sesama muslim,lalu kamu mengajarkannya kepadanya."(Riwayat Thabraani)

Sahabatku yang kukasihi.
Tapi ingat janganlah kita cuma mampu memperkatakan kebenaran dan melarang kemungkaran, tetapi tidak mampu berbuat atau mengamalkannya. Apakah kita semua tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu perkatakan apa yang tidak kamu lakukan, amat besarlah kebencian disisi ALLAH, apa yang kamu perkatakan tetapi kamu tidak lakukan." (As Saf: 2-3)

Daripada Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. (HR Bukhari dan Muslim) Hadis Arba'in Imam NAwawi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :
Diam itu Hiasan bagi orang berilmu dan Tirai bagi orang jahil (bodoh) (HR.Abusysyaih)

BAHAN RENUNGAN SEMOGA MANFAAT UNTUK KITA SEMUA AAMIIN. WASSALAM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...