Thursday, July 29, 2010

Give thanks to Allah - Michael Jackson


Give thanks to Allah,
for the moon and the stars
prays in all day full,
what is and what was
take hold of your iman
dont givin to shaitan
oh you who believe please give thanks to Allah.

Allahu Ghefor Allahu Rahim Allahu yuhibo el Mohsinin,
hua Khalikhone hua Razikhone whahoa ala kolli sheiin khadir

Allah is Ghefor Allah is Rahim Allah is the one who loves the Mohsinin,
he is a creater, he is a sistainer and he is the one who has power over all.


Give thanks to Allah,
for the moon and the stars
prays in all day full,
what is and what was
take hold of your iman
dont givin to shaitan
oh you who believe please give thanks to Allah.

Allahu Ghefor Allahu Rahim Allahu yuhibo el Mohsinin,
hua Khalikhone hua Razikhone whahoa ala kolli sheiin khadir

Allah is Ghefor Allah is Rahim Allah is the one who loves the Mohsinin,
he is a creater, he is a sistainer and he is the one who has power over all.

Michael Jackson - Give Thanks To Allah Lyrics

Thursday, July 1, 2010

Berbakti Kepada Ibu Bapa

Doa ibu bapa

Drp Ibnu Mas'ud r.a bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah S.A.W :

Manakah amal yang lebih utama? Baginda menjawab : Sembahyang dalam waktunya, berbakti kepada ibu bapa dan berjuang dijalan Allah.

(Riwayat Bukhari)

Setiap anak wajib berbakti dan mentaati ibu bapa demi memperoleh sebuah kehidupan yang bahagia dan dirahmati. Ajaran Islam meletakkan ibu bapa pada kedudukan yang mulia. Antara cara berbakti kepada ibu bapa ialah :

** Bercakap dengan sopan & lemah lembut

** Memenuhi permintaan mereka

** Menghadiahkan kejayaan

** Melakukan apa yang disukai

** Mendoakan kebaikan untuk ibu bapa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...